Spadek - gdzie i kiedy załatwić formalności zgodnie z prawem spadkowym?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, swoje sprawy majątkowe można uregulować na długo przed osiągnięciem sędziwego wieku. Co więcej, brak posiadania pokaźnego majątku nie jest równoznaczny z brakiem jakiegokolwiek spadku. Warto zatem z wyprzedzeniem zadbać o formalności, co pozwoli unikać wielu sporów i waśni rodzinnych.

Czym jest spadek?

Spadek nie zawsze jest czymś, czego można dotknąć. Nie są to bowiem zawsze konkretne przedmioty czy nieruchomości. Zgodnie z prawem, spadek to prawa i obowiązki związane z osobą spadkodawcy w momencie jego śmierci. Co to oznacza w praktyce? Że w rzeczywistości spadkobierca dziedziczy np. prawo do własności nieruchomości w całości bądź w części. Sprawa jest stosunkowo prosta, gdy spadkobierca jest tylko jeden. Sytuacja komplikuje się natomiast, gdy spadkobierców jest wielu, a dodatkowo są oni skonfliktowani. Wówczas warto rozważyć, czy nie skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, jaką oferuje w takich sprawach adwokat z Łodzi w kancelarii Wróblewski i Figurski. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym, pomoże on wybrać najlepsze rozwiązanie w przedmiocie podziału spadku.

Warto mieć jednak na uwadze, że oprócz praw w skład spadku wchodzą także obowiązki. Te niestety mogą oznaczać w rzeczywistości zobowiązania spadkodawcy względem osób trzecich. Najczęściej będą to kredyty lub pożyczki od osób prywatnych. Jeżeli po oszacowaniu wartości spadku okaże się, że przyjęcie go jest nieopłacalne, spadek można odrzucić. Należy jednak pamiętać, że obowiązuje w tym przypadku półroczny termin od momentu powzięcia informacji o znalezieniu się w kręgu spadkobierców.

Co w sytuacji, gdy nie ma testamentu?

W praktyce często spotykana jest sytuacja, w której testament nie został sporządzony. Część majątku zostaje rozdysponowana przez spadkodawcę jeszcze za życia, co w świetle prawa zazwyczaj wyklucza te przedmioty z masy spadkowej. Reszta praw i obowiązków podlega natomiast dziedziczeniu według reguł ustawowych. Kolejność dziedziczenia jest następująca:

Wydziedziczenie

Jest to instrument prawny, który całkowicie pozbawia potencjalnego spadkobiercę zarówno jego udziału w spadku, jak i prawa do zachowku. Aby jednak takie działanie miało moc prawną, konieczne jest sporządzenie testamentu i wskazanie w nim przyczyn wydziedziczenia. Nie mogą być one dowolne, zostały bowiem szczegółowo określone przez ustawodawcę. Są to:

Z reguły sprawy spadkowe, w których pojawia się kwestia wydziedziczenia najczęściej znajdują swój finał w sądzie. Tam osoba wydziedziczona stara się podważyć przesłanki pozbawiające jej praw do spadku.

W sądzie czy u notariusza?

Stwierdzenie nabycia spadku, a następnie jego podziałał są możliwe zarówno przed sądem, jak i u notariusza. Wniosek sądowy jest tańszy, ale wiąże się z dłuższym okresem oczekiwania na zakończenie formalności. W przypadku załatwiania spraw spadkowych u notariusza, tuż po sporządzeniu aktu notarialnego i jego rejestracji formalności zostają zakończone. Postępowanie sądowe jest nieuniknione w razie sporu między spadkobiercami co do podziału masy spadkowej.